MVDr. Ivana Kašpárková

  • studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně
  • pracovní stáž na Veterinární univerzitě ve Vídni (oddělení interny, chirurgie a zobrazovacích metod malých zvířat)
  • stáže na oddělení fyzioterapie Veterinární univerzity ve Vídni pod vedením Priv. Doz. Dr. Barbary Bockstahler ( FTA pro fyzioterapii a rehabilitační medicínu) a Dr. Marion Müller
  • členka IAVRPT (International Association of veterinary rehabilitation and physical therapy)
  • účast na 7th International symposium of veterinary physiotherapy Vienna 8/2012
  • veterinární lékařka pro malá zvířata v Praze


Veterinární fyzioterapii se věnuji od roku 2009, kdy jsem se s ní setkala poprvé během studijní stáže na Veterinární univerzitě ve Vídni. Musím říci, že si mě okamžitě získala a já se rozhodla se jí aktivně věnovat i po ukončení svého veterinárního studia.

Bylo skvělé zjistit, že se pomocí cvičení a používání různých terapeutických modalit běžně používaných v lidské rehabilitaci dá pracovat i se čtyřnohými pacienty s velmi dobrými výsledky.

Možnost pracovat s různými typy ať už ortopedických, neurologických či geriatrických pacientů a vidět jejich léčebné pokroky mi umožnila uvědomit si několik základních věcí:

  • Bez správné diagnózy není správné terapie.
  • Chirurgický zákrok je pouze první část celého procesu uzdravení pacienta a jeho navrácení k normálu.
  • Fyzioterapie není jen tahání za končetiny v různém směru. Má své metody, možnosti a pravidla.
  • Fyzioterapie má své nezastupitelné místo a měla by být brána jako rovnocenná léčebná metoda, stejně jako například léky.
Potvrzení o absolvování pracovní stáže.